Project

Cor de plom

Cor de plom a personal project by Maria Puig
Cor de plom a personal project by Maria Puig
Info
Year

1997

plom lead 6,30cm x 5cm x 4,4cm