ABOUT

MARIA PUIG

PICTURE BY ERNEST ABENTIN

CONTACT

"Imagination and fiction are more than three quarters of our real life"

"La imaginació i la ficció són més de les tres quartes parts de la nostra vida real"

SIMONE WEIL

ABOUT MARIA PUIG

M

CONTACT

PICTURE BY ERNEST ABENTIN

«Imagination and fiction are more
than three quarters of our real life»

«La imaginació i la ficció són més de les tres quartes parts de la nostra vida real»

SIMONE WEIL